AICUC. Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya, inscrita al registre d'organitzacions de consumidors i usuaris de Catalunya que depèn de la Subdirecció General d'Atenció al Consumidor.
Com associació de consumidors sóm una organització privada, d’interés públic, en la que ens hem unit de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat encaminada a defensar els interessos dels consumidors.

Fundada el 10 de desembre de 1977, i sent legalitzats els seus estatuts el 16 de gener de 1978 amb els següents registres:

Estructures organitzatives a la qual pertany:

*Generalitat de catalunya *Agència Catalana del Consum *Junta Arbitral de Consum de Catalunya *Ministerio de Sanidad y Consumo *Instituto Nacional del Consumo-Madrid *Federación de Usuarios-Consumidores Independientes F.U.C.I (Madrid) *C.I (Consumers International) Holanda *U.I.O.F (Union Internationales des Organismes Famillaux) Paris *International Asociation for Consumer Law (Lovaina) *A.E.C (Association Européenue des Consomaterurs